Witamy

 
Objawienia Matki Bożej w Fatimie
13 maja 1917 r.


Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany i jako prośba o nawrócenie grzeszników?

Tak, chcemy!

Będziecie więc musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą!

 
Na podstawie Wspomnień Siostry Łucji
(tekst zatwierdzony przez Biskupa diecezji Leiria,
Fatima, grudzień 2002)
za Sekretariatem Fatimskim.

WIOSNA

LATO

JESIEŃ

ZIMA